شعائر فاطمی

45,000 تومان

برگرفته از بیانات آیه الله العظمی وحید خراسانی (دامت برکاته)

50 عدد در انبار