درسنامه اصول و روش مواجهه با مخالفان

153,000 تومان

* چند درصد از اطرافیان، از نظر فکری با ما مشکل دارند؟
* دغدغه هدایت کدام بستر یا کدام یکی از عزیزانتان را دارید؟
* می دانید دانش نقد اگر با روش نقد هماهنگ نباشد، هدایتی اتفاق نمی افتد؟

«به شکل کاربردی و به صورت گام به گام در قالب یک درسنامه (14 درس) به شما کیفیت و روش مواجهه مؤثر با یک مخالف (اعم از مخالف اعتقادی، رفتاری، سیاسی و فرهنگی و غیره) را آموزش می دهیم.»

134 عدد در انبار