برترین لبیک به آیه نفر

171,000 تومان

آیه نَفْر، اساس مهم‌ترین طبقه‌بندی اجتماعی جدید اسلام است که جامعه را به فقیه و مقلد و اعرابی تقسیم می‌کند.
با درنگ شایسته و عمیق در رابطه هشدار نافرین و آماده باشی قاعدین، روشن می‌شود که قاعدین همان مقلِّدین هستند که در برزخ میان فقیه و اعرابی به سر می‌برند.
و با درنگ در «هویت صنفی طلبگی» روشن می‌شود که طلبگی چیزی جز لبیک نافرین به آیه نَفْر نیست.
موج آیه نَفْر، نافر را به قله فقاهت می‌کشاند و هویت صنفی طلبگی را رقم می‌زند.
با تولد هویت طلبگی ، پناهگاهی امن و دژی استوار و تکیه گاهی مطمئن برای قاعدین و مقلدین فراهم می‌آید.

40 عدد در انبار