احکام مکاسب

59,500 تومان

پیرامون مسائل شرعی کسب و تجارت
برگرفته از فتاوای حضرت آیه الله العظمی حاج شیخ وحید خراسانی (دامت برکاته)

15 عدد در انبار