داستان ما:

انتشارات مؤسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین (صلی الله علیه و آله) تحت اشراف دفتر حضرت آیه الله العظمی وحید خراسانی (دام ظله العالی) با بهره‌گیری از پشتوانه فکری و علمیِ نهاد مرجعیت شیعه و حوزه‌های علمی پر افتخار آن، به چاپ و نشر آثاری در خصوص حوزه کلام و ادیان پرداخته است.

اکنونِ ما:

انتشارات مؤسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین (صلی الله علیه و آله) با همکاری مرکز تخصصی کلام و ادیان در راستای تربیت پژوهشگران و مبلغان توانمند در عرصه شناخت و بررسی فرق و ادیان، اقدام به برگذاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی کرده‌اند و با همکاری پژوهشگاه خاتم‌النبیین (صلی الله علیه و آله) اقدام به تألیف مجموعۀ هشتگانه‌ی کتاب‌های درسنامۀ انتقادی آشنایی با 1. مسیحیت 2. تصوف 3. بهائیت 4. زرتشت و باستان‌گرایی 5. وهابیت 6. عرفان‌های نوظهور 7. آتئیست و 8. درسنامۀ اصول و روش مواجهه با مخالفان کرده‌اند.

افتخارات ما:

انتشارات مؤسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین (صلی الله علیه و آله) پرداختن به این موارد را در مأموریت‌های خود قرار داده و با تأمین این درسنامه‌ها به تربیت محققان و مبلغان دانش کلام بر اساس آموزه‌های ناب اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) اقدام نموده است. این آثار در کنار آثار شیعه شناسی همچون حقایق ایمان (تخصصی و مقدماتی) امروزه درسنامۀ خیلی از مراکز آموزشی می باشد.